• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

Финансиски извештај на ДФРМ за 2022 година.

Почитувани

ДФРМ го објавува својот финансиски извештај за изминатата 2022 година. Истиот можете да го превземете од наведениот линк

ПРЕВЗЕМИ ГО ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 ГОД.

Со почит

ДФРМ