• Steven Weinberg
  • Allan Sandage
  • Andrew Wiles
  • Charles Townes
  • Edward Witten
Sunday, December 21, 2014
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

 ИЗВЕСТУВАЊЕ ! -1.12.2014 год.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН НАТПРЕВАР        „ДЕН НА КАПАЦИТЕТОТ“

Почитувани посетители

Физиката како експериментална наука овозможува откривање на законитости воприродата и преку решавање на експериментални задачи. При тоа, до израз доаѓа самостојното и творечко мислење на физичарите. Така на пример, на меѓународни олимпијадипо физика, покрај теориските задачи задолжително има и експериментални.

Од тука доаѓа неопходноста од организирање и на натпревар по експериментална физика.

Затоа, на 20–ти декември 2014 година, како пилот проект, ќе се одржи првиот Натпревар по експериментална физика. Бидејќи натпреварот е пилот проект, ќе биде ограничен на 40 ученици, а право на учество ќе имаат учениците од 9-то одделение, 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-година средно образование.

Подетални инфромации имате на линкот:

ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА ЦЕЛОСНАТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИОТ НАТПРЕВАР „ДЕН НА КАПАЦИТЕТОТ“

Со почит

ДФРМ

ПОКАНА

Почитувани посетители

Чест ние да ве поканиме на претстојната 10-та Интернационална Конференција на Физичарите, како и на Школата „Млади Физичари 2014 “

 

СКОПЈЕ, Природно-математички факултет - Скопје

25-28 септември 2014 год.


За активно учество ве молиме пополнете ја електронската форма на почетокот на веб страницата.

Watch All Recorded Conferences

NN-Play-icon

Почитувани посетители, за да пристапите до видео материјалите од сите активности на Друштвото, кликнете врз сликата погоре („плеј“ знакот), при што ќе ви се отвори нова стана со „плејер“ во кој се поставени сите видео материјали од сите активности на Друштвото, предавања, семинари и сл.

  • 1
  • 2

АРХИВА НА „ИМПУЛС“

Почитувани посетители,

Во наредниот период  дневно ќе бидат објавувани од архивата по неколку броеви од списанието „Импулс“ за популаризација на физиката. 

За да пристапите до саканиот број тоа можете да го направите и преку главното мени соодветно: ПУБЛИКАЦИИ -> СПИСАНИЕ „ИМПУЛС“ -> АРХИВА -> ( и тука го избирате соодветниот број )

Во оваа секција подолу ќе бидат објавувани само привремено најново додадените архивски броеви од списанието, онака како што ќе се објавуваат во текот на една седмица.


Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia

grbpmfpmf-logo-white-flattend

Donations by:

Macedonian Power Plants