• Steven Weinberg
  • Allan Sandage
  • Andrew Wiles
  • Charles Townes
  • Edward Witten
Tuesday, March 31, 2015
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (20.03.2015 год.)

Почитувани членови и посетители !

На наведениот линк со клик можете да го превземете:

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (12.03.2015 год.)
 
Почитувани членови и посетители !

Со клик врз еден од подолу наведените линкови можете да ги превземете целосните инфомации за:

АРХИВА НА „ИМПУЛС“

Ужувате во читањето на старите броеви,  се планира и нов број кој ќе биде публикуван исклучиво во електронска верзија и ќе биде достапен на нашата веб страна, а артиклите кои ќе го сочиниуваат новиот број ќе бидат објавувани онака како ќе пристигнуваат од нашите дописници со предходно одобрение од редакцијата, односно само одреден број на статии обединети ќе претставуаат нов број од списанието „Импулс“.

Затоа посетувате ја често нашата веб страница, за да бидете навремено информирани за новитетите :)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! ( 02.03.2015 )

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (02.03.2015 год.)
 
Се известуваат учениците и нивните ментори дека регионалните натпревари по физика за учениците од основните и средните училишта ќе се одржат на:

04.04.2015 година со почеток од 10 часот.

Републичкиот натпревар по физика за учениците од средните училишта ќе се одржи на:

25.04.2015 година со почеток од 10 часот.

Републичкиот натпревар по физика за учениците од основните училишта ќе се одржи на:

16.05.2015 година со почеток од 10 часот.

Доплнителни информации во врска со учеството на регионалните натпревари ќе бидат објавени во текот на неделава. 

Конечни резултати од општинските натпревари по физика 2015 год. за средно образование.

Се известуваат учениците и нивните ментори дека според резултатите постигнати на општинските натпревари по физика, за учениците од средните училишта, пласман на регионалниот натпревар обезбедуваат сите ученици кои имаат освоено НАЈМАЛКУ 20 бодови.

Задачи и решенија на задачите од општинските натпревари по физика за учениците од средните училишта.

Прва година средно образование.

Втора година средно образование.

Трета година средно образование.

Четврта година средно образование.

 
Со почит
ДФРМ
 

 

Известувања !

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (26.02.2015 год.)
 
Регионалниот натпревар за учениците од основните и средните училишта во Република Македонија ќе се одржи во сабота на 4.4.2015 година со почеток во 10 часот.

Информација за местата на одржување за сите пет региони и дополнителни информации во врска со натпреварите ќе бидат објавени на веб страната на ДФРМ во текот на наредните денови.

Со почит

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (23.02.2015 год.)
 
 
Се известуваат учениците и нивните ментори дека според резултатите постигнати на општинските натпревари по физика, пласман на регионалниот натпревар обезбедуваат сите ученици кои имаат освоено НАЈМАЛКУ 20 бодови. Датумот и местата на одржување на регионалните натпревари дополнително ќе бидат објавени.

Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (22.02.2015 год.)
Задачи/решенија за основно образование

Деветто одделение 

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ !  ( 19.02.2015 год. )

 Известување за менторите од основните училишта за училиштето во кое ќе се одржат општинските натпревари по физика, за координаторите во секоја општина како и за составот на општинските комисии. 

 Општинските натпревари по физика за основните училишта ќе се одржат во сабота 21.02.2015 година со почеток од 10 часот. 

Превземи го известувањето за менторите од основните училишта

 Известување за менторите од средните училишта за училиштето во кое ќе се одржат општинските натпревари по физика, за координаторите во секоја општина како и за составот на општинските комисии. 

 Општинските натпревари по физика за средните училишта ќе се одржат во сабота 28.02.2015 година со почеток од 10 часот. 

 Превземи го известувањето за менторите од средните училишта

ИЗВЕСТУВАЊЕ !  ( 06.02.2015 год. )

Продолжување на рокот за пријавување на ученици за општинските натпревари по физика

Рокот за пријавување на ученици од основните и средните училишта за општинските натпревари по физика се продолжува до 16.02.2015 година.

Училиштата намерата за учество на Општинските натпреварите задолжително треба да ја пријават до Претседателот на Комисијата за натпревари на ДФРМ д-р Ламбе Барандовски  најдоцна до 16.02.2015 година на електронската адреса  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Известување за менторите за начинот на одржување на Општинските натпревари за основните и средните училишта.

Превземи го известувањето за менторите за начинот на одржување на општинските натпревари 2015 год.

Теми на кои ќе се натпреваруваат учениците на општинските, регионалните и државниот натпревар по физика.

Превземи ги темите за натпреварите по физика 2015 год.

Табела за пополнување на резултатите од општинските натпревари.

Превземи ја табелата за пополнување на резултатите

Задачи од изминати регионални и републички натпревари ( 10.02.2015 )

Почитувани посетители !

Слободно од нашата веб страница можете да ги превземете задачите соодветно и нивните решенија од претходните регионални и републички натпревари, кои се класифицирани по години.

Соодветно со едноставен клик врз еден или повеќе на некој од линковите наведени подоли можете да ги превземете соодветните задачи или решенија за истите:

Регионални натпревари:

Година на одржување: 2011 год. ( 44-ти регионален натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За основно образование

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2012 год. ( 45-ти регионален натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VII одделение

За VIII одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2013 год. ( 46-ти регионален натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VII одделение

За VIII одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2014 год. ( 47-ми регионален натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VIII одделение

За IX одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

Републички натпревари:

Година на одржување: 2011 год. ( 54-ти републички натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За основно образование

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2012 год. ( 55-ти републички натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VII одделение

За VIII одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2013 год. ( 56-ти републички натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VII одделение

За VIII одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2014 год. ( 57-ми републички натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VIII одделение

За IX одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.


Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! ( 16.01.2015 )

ИЗВЕСТУВАЊЕ !  ( 16.01.2015 год. )

Изборното Собрание на ДФРМ ќе се одржи на 17.01.2015 година на ПМФ со почеток во 10.30 часот.

Дневен ред за годишно собрание 2015 год.

Записник од годишното собрание 2014 год.

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! ( 22.12.2014 )

 Натпреварите по физика во 2015 година ќе се одржат на следниве термини:

 21.02.2015 Општински натпревари по физика за основни училишта

 28.02.2015 Општински натпревари по физика за средни училишта

 Училиштата намерата за учество на Општинските натпреварите задолжително треба да ја пријават до Претседателот на Комисијата за натпревари на ДФРМ д-р Ламбе Барандовски  најдоцна до 30.01.2015 година на електронската адреса  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Покана за учество на натпреварите по физика 2015 год.

Подолу во наведените линкови можете да ги превземете следните документи:

Акредитација за средните училишта

Акредитација за основните училишта

Watch All Recorded Conferences

NN-Play-icon

Почитувани посетители, за да пристапите до видео материјалите од сите активности на Друштвото, кликнете врз сликата погоре („плеј“ знакот), при што ќе ви се отвори нова стана со „плејер“ во кој се поставени сите видео материјали од сите активности на Друштвото, предавања, семинари и сл.

  • 1
  • 2

АРХИВА НА „ИМПУЛС“

Почитувани посетители,

Во наредниот период  дневно ќе бидат објавувани од архивата по неколку броеви од списанието „Импулс“ за популаризација на физиката. 

За да пристапите до саканиот број тоа можете да го направите и преку главното мени соодветно: ПУБЛИКАЦИИ -> СПИСАНИЕ „ИМПУЛС“ -> АРХИВА -> ( и тука го избирате соодветниот број )

Во оваа секција подолу ќе бидат објавувани само привремено најново додадените архивски броеви од списанието, онака како што ќе се објавуваат во текот на една седмица.


Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia

grbpmfpmf-logo-white-flattend

Donations by:

Macedonian Power Plants

Number of Visits:

Content View Hits : 86914