• Steven Weinberg
  • Allan Sandage
  • Andrew Wiles
  • Charles Townes
  • Edward Witten
Monday, November 24, 2014
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

 ИЗВЕСТУВАЊЕ ! - 06.10.2014 год.

Почитувани посетители

Ве известуваме дека Наставниците што учествуваа во работата на Школата по физика и Конференцијата се замолуваат да ги испратат следниве информации:

1. Име и Презиме

2. Училиште

3. Општина

на nacestoj@gmail.com за да може да се изготват сертификати.

Книга Школата „Млади Физичари-2014“

ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА ЦЕЛОСНАТА КНИГА ЗА ШКОЛАТА„МЛАДИ ФИЗИЧАРИ-2014“

Со почит

ДФРМ

ПОКАНА

Почитувани посетители

Чест ние да ве поканиме на претстојната 10-та Интернационална Конференција на Физичарите, како и на Школата „Млади Физичари 2014 “

 

СКОПЈЕ, Природно-математички факултет - Скопје

25-28 септември 2014 год.


За активно учество ве молиме пополнете ја електронската форма на почетокот на веб страницата.

Watch All Recorded Conferences

NN-Play-icon

Почитувани посетители, за да пристапите до видео материјалите од сите активности на Друштвото, кликнете врз сликата погоре („плеј“ знакот), при што ќе ви се отвори нова стана со „плејер“ во кој се поставени сите видео материјали од сите активности на Друштвото, предавања, семинари и сл.

  • 1
  • 2

АРХИВА НА „ИМПУЛС“

Почитувани посетители,

Во наредниот период  дневно ќе бидат објавувани од архивата по неколку броеви од списанието „Импулс“ за популаризација на физиката. 

За да пристапите до саканиот број тоа можете да го направите и преку главното мени соодветно: ПУБЛИКАЦИИ -> СПИСАНИЕ „ИМПУЛС“ -> АРХИВА -> ( и тука го избирате соодветниот број )

Во оваа секција подолу ќе бидат објавувани само привремено најново додадените архивски броеви од списанието, онака како што ќе се објавуваат во текот на една седмица.


Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia

grbpmfpmf-logo-white-flattend

Donations by:

Macedonian Power Plants