• Steven Weinberg
  • Allan Sandage
  • Andrew Wiles
  • Charles Townes
  • Edward Witten
Wednesday, September 02, 2015
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (20.07.2015)

Во периодот од 5 до 12.07.2015 година во Мумбај, Индија се одржа 46та Меѓународна олимпијада по физика на која учествуваа повеќе од 390 ученици во средни училишта од 86 земји. Република Македонија ја преставуваа следниве ученици

1. Дејан Максимовски, ПСУ „ Јахја Кемал“, Бутел,
2. Софија Димоска, ПСУ „Јахја Кемал“, Струга,
3. Драган Трајчев, ПСУ „Јахја Кемал“, Гази Баба,
4. Дејан Пејчиноски, СОУ „Ибрахим Темо“, Струга,
5. Филип Митровски, СОУ „Миле Јаневски Џингар“, Македонска Каменица.
На олимпијадата ученикот Дејан Максимовски од Штип, ученик во ПСУ „ Јахја Кемал“, Бутел, освои награда за успешно учество на Олимпијадата. Успехот на Дејан Максимовски е од особено значење со оглед на фактот што тоа е првата награда на Меѓународна олимпијада по физика после десетина година, како и поради фактот што од бронзениот медал го делеа само 1,6 поени.  
Оваа награда се надеваме дека ќе биде мотив и за останатите ученици од Македонија кои учествуваат на натпреварите организирани од ДФРМ, да продолжат да ги продлабочуваат своите знаења во физиката и веќе на некоја од следните олимпијади да имаат можноста да ја преставуваат Република Македонија и да се натпреваруваат со своите врсници од останатите земји од светот. 
Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (19.05.2015)
 
Почитувани посетители и учесници !
 
Во прилог на пораката е информација за работилница по природни науки.
Ве молам, информирајте ги одделенските наставници во Вашето училиште, односно вашата средина.

Пријатен одмор,

Боце Митревски,

Природно-математички факултет

Архимедова 3, Гази Баба, 1000 Скопје

boce@pmf.ukim.mk

bocemitrevski@gmail.com

тел. 070 652 213


Со почит
ДФРМ


СООПШТЕНИЕ ! (19.05.2015)
 
Почитувани посетители и учесници !
 
Список на наградени и пофалени ученици од 39 Републички натпревар по физика за учениците од основните училишта, одржан на 16.05.2015 година.


Со почит
ДФРМ


СООПШТЕНИЕ ! (19.05.2015)
Почитувани посетители и учесници !
Во наведените линкови подолу соодветно се поставени задачите/решенијата за основно образование од 39-от републички натпревар по физика за учениците од основните училишта.


Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (13.05.2015)

Почитувани посетители и учесници !
Со клик на наредниот линк можете да ја превземете комплетната програма за 39-от Републички натпревар по физика за учениците од основните училишта, кој ќе се одржи на 16-ти Мај 2015 год.


Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (13.05.2015)

Известување за учесници кои ќе ја преставуваат Р Македонија на Меѓународната олимпија по физика во Мумбаj, Индија 5-12.07.2015 година.

По спроведениот Селекционен натпревар кој се одржа на 6.05.2015 година на Институтот за физика при ПМФ во Скопје, на кој учествуваа 17 ученици од средните училишта, како и по извршената анализа на постигнувањата на учениците на овогодинешните натпревари по физика и натпреварите по физика одржани во претходните две години, Комисијата за натпревари при ДФРМ одлучи дека на Меѓународната олимпијада по физика ќе учествуваат:
 
1. Дејан Максимовски, ПСУ „ Јахја Кемал“, Бутел,
2. Софија Димоска, ПСУ „Јахја Кемал“, Струга,
3. Драган Трајчев, ПСУ „Јахја Кемал“, Гази Баба,
4. Дејан Пејчиноски, СОУ „Ибрахим Темо“, Струга,
5. Филип Митровски, СОУ „Миле Јаневски Џингар“, Македонска Каменица.
 
Резултати од Селекциониот натпревар 2015 година.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (03.05.2015)
 
Почитувани посетители !
 
Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ) на 25.4.2015 година, за време на одржувањето на 58 Републички натпревар по физика за учениците од средните училишта додели благодарници и пригодни награди на седумнаесет професори по физика - ментори на ученици од средните училишта.
 

Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.04.2015)

Почитувани посетители и учесници !
 
Ве известуваме дека на подолниот линк имате повеќе информации во врска со Селекционен натпревар 2015 година.


Со почит
ДФРМ

СООПШТЕНИЕ ! (28.04.2015)
 
Почитувани посетители и учесници !
 
Список на наградени и пофалени ученици од 58 Републички натпревар по физика за учениците од средните училишта, одржан на 25.04.2015 година.


Со почит
ДФРМ

СООПШТЕНИЕ ! (26.04.2015)
Почитувани посетители и учесници !
Во подолната табела соодветно се поставени задачите/решенијата за средно образование од 58-от републички натпревар по физика.

Година на одржување: 2015 год. ( 58-от републички натпревар )
Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.


Со почит
ДфРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (15.04.2015 година )

Почитувани посетители и учесници !

Известувањето за Државните натпревари по физика за учениците од основните и средните училишта, можете да го превземете на подолниот линк:

Известување за Државните натпревари по физика

Со почит

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (08.04.2015 година)

Се известуваат учесниците на Регионалните натпревари по физика, (од основните и средните училишта) и нивните ментори, дека конечните резултати (за сите региони заедно), како и освоените награди може да ги погледнат во следниов документ.

Воедно се известуваат учениците и менторите дека на Државниот натпревар може да учествуваат сите ученици кои ОСВОИЛЕ НАЈМАЛКУ 40 бодови.

Конечни резултати од 48-от регионален натпревар по физика

Со почит
Комисија за натпревари при ДФРМ.


СООПШТЕНИЕ ! (05.04.2015 год.)

Почитувани посетители и учесници !
Во подолната табела соодветно се поставени задачите/решенијата за основно и средно образование од 48-от регионален натпревар по физика.

Година на одржување: 2015 год. ( 48-от регионален натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VIII одделение

За IX одделение

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.


СООПШТЕНИЕ ! ( 01.04.2015 год.)

Почитувани посетители и учесници !

На наредниот линк со клик можете да го превземете документот за регионалните натпревари по физика 2015 год.

Со почит 
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (20.03.2015 год.)

Почитувани членови и посетители !

На наведениот линк со клик можете да го превземете:

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (12.03.2015 год.)
 
Почитувани членови и посетители !

Со клик врз еден од подолу наведените линкови можете да ги превземете целосните инфомации за:

АРХИВА НА „ИМПУЛС“

Ужувате во читањето на старите броеви,  се планира и нов број кој ќе биде публикуван исклучиво во електронска верзија и ќе биде достапен на нашата веб страна, а артиклите кои ќе го сочиниуваат новиот број ќе бидат објавувани онака како ќе пристигнуваат од нашите дописници со предходно одобрение од редакцијата, односно само одреден број на статии обединети ќе претставуаат нов број од списанието „Импулс“.

Затоа посетувате ја често нашата веб страница, за да бидете навремено информирани за новитетите :)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! ( 02.03.2015 )

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (02.03.2015 год.)
 
Се известуваат учениците и нивните ментори дека регионалните натпревари по физика за учениците од основните и средните училишта ќе се одржат на:

04.04.2015 година со почеток од 10 часот.

Републичкиот натпревар по физика за учениците од средните училишта ќе се одржи на:

25.04.2015 година со почеток од 10 часот.

Републичкиот натпревар по физика за учениците од основните училишта ќе се одржи на:

16.05.2015 година со почеток од 10 часот.

Доплнителни информации во врска со учеството на регионалните натпревари ќе бидат објавени во текот на неделава. 

Конечни резултати од општинските натпревари по физика 2015 год. за средно образование.

Се известуваат учениците и нивните ментори дека според резултатите постигнати на општинските натпревари по физика, за учениците од средните училишта, пласман на регионалниот натпревар обезбедуваат сите ученици кои имаат освоено НАЈМАЛКУ 20 бодови.

Задачи и решенија на задачите од општинските натпревари по физика за учениците од средните училишта.

Прва година средно образование.

Втора година средно образование.

Трета година средно образование.

Четврта година средно образование.

 
Со почит
ДФРМ
 

 

Известувања !

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (26.02.2015 год.)
 
Регионалниот натпревар за учениците од основните и средните училишта во Република Македонија ќе се одржи во сабота на 4.4.2015 година со почеток во 10 часот.

Информација за местата на одржување за сите пет региони и дополнителни информации во врска со натпреварите ќе бидат објавени на веб страната на ДФРМ во текот на наредните денови.

Со почит

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (23.02.2015 год.)
 
 
Се известуваат учениците и нивните ментори дека според резултатите постигнати на општинските натпревари по физика, пласман на регионалниот натпревар обезбедуваат сите ученици кои имаат освоено НАЈМАЛКУ 20 бодови. Датумот и местата на одржување на регионалните натпревари дополнително ќе бидат објавени.

Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (22.02.2015 год.)
Задачи/решенија за основно образование

Деветто одделение 

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ !  ( 19.02.2015 год. )

 Известување за менторите од основните училишта за училиштето во кое ќе се одржат општинските натпревари по физика, за координаторите во секоја општина како и за составот на општинските комисии. 

 Општинските натпревари по физика за основните училишта ќе се одржат во сабота 21.02.2015 година со почеток од 10 часот. 

Превземи го известувањето за менторите од основните училишта

 Известување за менторите од средните училишта за училиштето во кое ќе се одржат општинските натпревари по физика, за координаторите во секоја општина како и за составот на општинските комисии. 

 Општинските натпревари по физика за средните училишта ќе се одржат во сабота 28.02.2015 година со почеток од 10 часот. 

 Превземи го известувањето за менторите од средните училишта

ИЗВЕСТУВАЊЕ !  ( 06.02.2015 год. )

Продолжување на рокот за пријавување на ученици за општинските натпревари по физика

Рокот за пријавување на ученици од основните и средните училишта за општинските натпревари по физика се продолжува до 16.02.2015 година.

Училиштата намерата за учество на Општинските натпреварите задолжително треба да ја пријават до Претседателот на Комисијата за натпревари на ДФРМ д-р Ламбе Барандовски  најдоцна до 16.02.2015 година на електронската адреса  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Известување за менторите за начинот на одржување на Општинските натпревари за основните и средните училишта.

Превземи го известувањето за менторите за начинот на одржување на општинските натпревари 2015 год.

Теми на кои ќе се натпреваруваат учениците на општинските, регионалните и државниот натпревар по физика.

Превземи ги темите за натпреварите по физика 2015 год.

Табела за пополнување на резултатите од општинските натпревари.

Превземи ја табелата за пополнување на резултатите

Задачи од изминати регионални и републички натпревари ( 10.02.2015 )

Почитувани посетители !

Слободно од нашата веб страница можете да ги превземете задачите соодветно и нивните решенија од претходните регионални и републички натпревари, кои се класифицирани по години.

Соодветно со едноставен клик врз еден или повеќе на некој од линковите наведени подоли можете да ги превземете соодветните задачи или решенија за истите:

Регионални натпревари:

Година на одржување: 2011 год. ( 44-ти регионален натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За основно образование

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2012 год. ( 45-ти регионален натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VII одделение

За VIII одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2013 год. ( 46-ти регионален натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VII одделение

За VIII одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2014 год. ( 47-ми регионален натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VIII одделение

За IX одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

Републички натпревари:

Година на одржување: 2011 год. ( 54-ти републички натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За основно образование

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2012 год. ( 55-ти републички натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VII одделение

За VIII одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2013 год. ( 56-ти републички натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VII одделение

За VIII одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.

 

Година на одржување: 2014 год. ( 57-ми републички натпревар )
Задачи/решенија за основно образование

За VIII одделение

За IX одделение

 

Задачи/решенија за средно образование

I-ва год.

II-ра год.

III-та год.

IV-та год.


Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! ( 16.01.2015 )

ИЗВЕСТУВАЊЕ !  ( 16.01.2015 год. )

Изборното Собрание на ДФРМ ќе се одржи на 17.01.2015 година на ПМФ со почеток во 10.30 часот.

Дневен ред за годишно собрание 2015 год.

Записник од годишното собрание 2014 год.

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! ( 22.12.2014 )

 Натпреварите по физика во 2015 година ќе се одржат на следниве термини:

 21.02.2015 Општински натпревари по физика за основни училишта

 28.02.2015 Општински натпревари по физика за средни училишта

 Училиштата намерата за учество на Општинските натпреварите задолжително треба да ја пријават до Претседателот на Комисијата за натпревари на ДФРМ д-р Ламбе Барандовски  најдоцна до 30.01.2015 година на електронската адреса  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Покана за учество на натпреварите по физика 2015 год.

Подолу во наведените линкови можете да ги превземете следните документи:

Акредитација за средните училишта

Акредитација за основните училишта

Donations by:

Macedonian Power Plants

AkademskaKniga

Lamina u boja

Anhoch

Tabernakul

Watch All Recorded Conferences

NN-Play-icon

Почитувани посетители, за да пристапите до видео материјалите од сите активности на Друштвото, кликнете врз сликата погоре („плеј“ знакот), при што ќе ви се отвори нова стана со „плејер“ во кој се поставени сите видео материјали од сите активности на Друштвото, предавања, семинари и сл.

  • 1
  • 2

АРХИВА НА „ИМПУЛС“

Почитувани посетители,

Во наредниот период  дневно ќе бидат објавувани од архивата по неколку броеви од списанието „Импулс“ за популаризација на физиката. 

За да пристапите до саканиот број тоа можете да го направите и преку главното мени соодветно: ПУБЛИКАЦИИ -> СПИСАНИЕ „ИМПУЛС“ -> АРХИВА -> ( и тука го избирате соодветниот број )

Во оваа секција подолу ќе бидат објавувани само привремено најново додадените архивски броеви од списанието, онака како што ќе се објавуваат во текот на една седмица.


Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia

grbpmfpmf-logo-white-flattend

Number of Visits:

Content View Hits : 107101