• Steven Weinberg
  • Allan Sandage
  • Andrew Wiles
  • Charles Townes
  • Edward Witten
Friday, January 30, 2015
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

ИЗВЕСТУВАЊЕ !  ( 16.01.2015 год. )

Изборното Собрание на ДФРМ ќе се одржи на 17.01.2015 година на ПМФ со почеток во 10.30 часот.

Дневен ред за годишно собрание 2015 год.

Записник од годишното собрание 2014 год.

Со почит

ДФРМ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ !  ( 30.12.2014 год. )

 

Изборното Собрание на ДФРМ ќе се одржи на 17.01.2015 година на ПМФ со почеток во 10.30 часот.

Се повикуваат колегите физичари да земат учество на ова собрание заради изборот на ново претседателство како и одлуки поврзани со натпреварите по физика. Дополнителни информации ќе има по Новогодишните празници.

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ !  ( 22.12.2014 год. )

 Натпреварите по физика во 2015 година ќе се одржат на следниве термини:

 21.02.2015 Општински натпревари по физика за основни училишта

 28.02.2015 Општински натпревари по физика за средни училишта

 Училиштата намерата за учество на Општинските натпреварите задолжително треба да ја пријават до Претседателот на Комисијата за натпревари на ДФРМ д-р Александар Скепаровски најдоцна до 30.01.2015 година на електронксата адреса skepalek@pmf.ukim.mk

Покана за учество на натпреварите по физика 2015 год.

Подолу во наведените линкови можете да ги превземете следните документи:

Акредитација за средните училишта

Акредитација за основните училишта

 

 ИЗВЕСТУВАЊЕ ! -1.12.2014 год.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН НАТПРЕВАР        „ДЕН НА КАПАЦИТЕТОТ“

Почитувани посетители

Физиката како експериментална наука овозможува откривање на законитости воприродата и преку решавање на експериментални задачи. При тоа, до израз доаѓа самостојното и творечко мислење на физичарите. Така на пример, на меѓународни олимпијадипо физика, покрај теориските задачи задолжително има и експериментални.

Од тука доаѓа неопходноста од организирање и на натпревар по експериментална физика.

Затоа, на 20–ти декември 2014 година, како пилот проект, ќе се одржи првиот Натпревар по експериментална физика. Бидејќи натпреварот е пилот проект, ќе биде ограничен на 40 ученици, а право на учество ќе имаат учениците од 9-то одделение, 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-година средно образование.

Подетални инфромации имате на линкот:

ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА ЦЕЛОСНАТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИОТ НАТПРЕВАР „ДЕН НА КАПАЦИТЕТОТ“

Со почит

ДФРМ

АРХИВА НА „ИМПУЛС“

Ужувате во читањето на старите броеви,  се планира и нов број кој ќе биде публикуван исклучиво во електронска верзија и ќе биде достапен на нашата веб страна, а артиклите кои ќе го сочиниуваат новиот број ќе бидат објавувани онака како ќе пристигнуваат од нашите дописници со предходно одобрение од редакцијата, односно само одреден број на артикли обединети ќе претставуаат нов број од списанието „Импулс“.

Затоа посетувате ја често нашата веб страница, за да бидете навремено информирани за новитетите :)

ПОКАНА

Почитувани посетители

Чест ние да ве поканиме на претстојната 10-та Интернационална Конференција на Физичарите, како и на Школата „Млади Физичари 2014 “

 

СКОПЈЕ, Природно-математички факултет - Скопје

25-28 септември 2014 год.


За активно учество ве молиме пополнете ја електронската форма на почетокот на веб страницата.

Watch All Recorded Conferences

NN-Play-icon

Почитувани посетители, за да пристапите до видео материјалите од сите активности на Друштвото, кликнете врз сликата погоре („плеј“ знакот), при што ќе ви се отвори нова стана со „плејер“ во кој се поставени сите видео материјали од сите активности на Друштвото, предавања, семинари и сл.

  • 1
  • 2

АРХИВА НА „ИМПУЛС“

Почитувани посетители,

Во наредниот период  дневно ќе бидат објавувани од архивата по неколку броеви од списанието „Импулс“ за популаризација на физиката. 

За да пристапите до саканиот број тоа можете да го направите и преку главното мени соодветно: ПУБЛИКАЦИИ -> СПИСАНИЕ „ИМПУЛС“ -> АРХИВА -> ( и тука го избирате соодветниот број )

Во оваа секција подолу ќе бидат објавувани само привремено најново додадените архивски броеви од списанието, онака како што ќе се објавуваат во текот на една седмица.


Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia

grbpmfpmf-logo-white-flattend

Donations by:

Macedonian Power Plants